top of page

RUN for Strong Heart

ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ที่สถาบันวิทยาการตลาดทุนไทยจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ให้กลุ่มผู้บริหารและพนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายให้มากยิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานเพื่อมอบให้กับหน่วยงาน/องค์กร ที่ดูแล รักษาสุขภาพด้านหัวใจ ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่ได้ร่วมกันทำเพื่อสังคมไทยของเรา


ดู 10 ครั้ง

留言


bottom of page