top of page

ETE Management Workshop

16-17 ก.ย.2560 บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง ได้จัดกิจกรรม ETE Management Workshopสำหรับทีมผู้บริหารองค์กร โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องพลังของการคิดบวก การเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งโอกาส การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงกิจกรรมสานสามัคคีพี่น้องชาว ETE โดยการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ที่เข้ามาร่วมเป็นสมาขิกใหม่ในครอบครัวของเราชาว ETE


ดู 7 ครั้ง

コメント


bottom of page