top of page

ETE ร่วมใจเพื่อสังคม "อิ่มท้อง สู้โควิด 19"

29 เม.ย. 2563 ETE ร่วมใจเพื่อสังคม ได้นำอาหาร, น้ำดื่ม และถุงยังชีพกว่า 300 ชุด ไปแจกให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่เขตวังทองหลางให้ก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ดู 16 ครั้ง

댓글


bottom of page