top of page

ETE รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564

ETE ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2564 ประเภท “Sustainability Disclosure Recognition” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยคุณศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์ นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัทฯร่วมพิธีรับมอบรางวัลเกียรติคุณดังกล่าว ในงาน " Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564" เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯดู 33 ครั้ง

Comments


bottom of page