top of page

ETE มอบหน้ากากอนามัย ต้านภัย COVID-19

ETE ห่วงใยใส่ใจนักเรียนในช่วงเปิดเทอม ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับโรงเรียนวัดประสิทธาราม อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เป็นตัวแทนมอบหน้ากากผ้าให้นักเรียนและคณะครู ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดประสิทธาราม วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ดู 10 ครั้ง

Comments


bottom of page