top of page

ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 21

18 มิ.ย. 2561 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 21 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีไหว้ศาลพระพรหมและพิธีทำบุญถวายภัตราหารพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกคน สำหรับกิจกรรมช่วงกลางวันมีจัดเลี้ยงอาหารพนักงานทั้ง 2 พื้นที่ (สำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานสุราษฎร์ธานี)

ดู 12 ครั้ง

Comments


bottom of page