top of page

ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20

16 มิ.ย. 2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20 บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง ได้จัดงานทำบุญในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ ครบรอบปีที่ 20 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีไหว้ศาลพระพรหมและพิธีทำบุญถวายภัตราหารพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกคน สำหรับกิจกรรมช่วงกลางวันมีจัดเลี้ยงอาหารสำหรับพนักงานบูรพาฯทั้ง 2 พื้นที่ ทั้งสำนักงานกรุงเทพ (16 มิ.ย.2560) และสำนักงานสุราษฎร์ธานี (23 มิ.ย.2560)

ดู 6 ครั้ง

Comments


bottom of page