top of page

งานเลี้ยงสานสัมพันธ์ในบริษัท ประจำปี 2558

คณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับพนักงานในบริษัท เพื่อเป็นการขอบคุณในความทุ่มเทที่มีให้กับการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ภายใต้ชื่องาน Super Hero และในทุกๆ ปี มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี พนักงานได้มีส่วนร่วมในการโชว์ความสามารถไม่ว่าจะเป็นการจัดการแสดงโชว์ – การประกวดในรูปแบบต่างๆมากมาย

ดู 28 ครั้ง

Comments


bottom of page