top of page

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงแรงงานให้เป็นสถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 โดยนางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งของเราชาว ETE

ดู 6 ครั้ง

Comments


bottom of page