top of page

งานเลี้ยงสานสัมพันธ์ในบริษัท ประจำปี 2561

บริษัทได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงประจำปีขึ้นเพื่อให้มีความผ่อนคลาย สนุกสนาน และเป็นการขอบคุณพนักงานและผู้บริหารทุกคนในความทุ่มเทที่มีให้กับการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นใน 2 พื้นที่ คือสำนักงานกรุงเทพ วันที่ 12 มกราคม 2561 ธีมงาน “ซามูไรพ่อลูกอ่อน/ญี่ปุ่น” และ สำนักงานสุราษฎร์ วันที่ 26 มกราคม 2561 ธีมงาน “ร็อคเกอร์” และในทุกๆ ปีจะมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ การแสดงโชว์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถด้านต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน

ดู 10 ครั้ง

Comments


bottom of page