top of page

กิจกรรม CSR เพื่อสังคม ประจำปี 2557

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคม โดยในครั้งนี้ จัดกิจกรรมนันทนาการ/เลี้ยงอาหารน้องๆ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) และบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความรู้สึกดีๆ ทั้งผู้ให้และผู้รับ
ดู 11 ครั้ง

Comments


bottom of page