top of page

กิจกรรม CSR เพื่อสังคม ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเสือใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

วันที่ 21 เมษายน 2559 บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง นำโดยคุณไรวินท์ เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคมประจำปี 2558 โดยเป็นการดำเนินการตามแผนการปลูกจิตสำนึกด้านความผูกพันธ์องค์กรในการรวมน้ำใจมอบรอยยิ้มให้น้อง เพื่อสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป ซึ่งกิจกรรม CSR ที่บริษัทกำหนดไว้ สำหรับครั้งนี้ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมที่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเสือใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น การทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับน้องๆ และเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้องๆ


ดู 8 ครั้ง

Comments


bottom of page