top of page

กิจกรรม CSR เพื่อสังคมครบรอบ 18 ปีบูรพาฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 บมจ. บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จัดกิจกรรมครบรอบ 18 ปีวันก่อตั้งบริษัท โดยมีการจัดทำสวนสมุดบูรพา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาท่าเพชร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการบูรณาการห้องสมุดของโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้มากขึ้น โดยมีการจัดแต่งบรรยากาศให้มีความเป็นธรรมชาติและเอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้มอบหนังสือเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งความรู้ อาทิเช่น หนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน วิทยาศาสตร์น่ารู้ และการเพิ่มทักษะอื่นๆในช่วงปฐมวัย และเพื่อเพิ่มทักษะด้านการออกกำลังกาย บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนไว้สำหรับออกกำลังกายด้วย นอกจากนี้ทาง บริษัทฯ ยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ทุกคน ทั้งยังได้จัดสรรพัดลมจำนวน 6 ตัวให้กับโรงเรียนเพื่อติดตั้งในโรงอาหาร สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น คณะครูโรงเรียนบ้านเขาท่าเพชร อบต.มะขามเตี้ย คณะกรรมการโรงเรียนบ้านเขาท่าเพชร และคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ
ดู 7 ครั้ง

Comments


bottom of page