ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย

ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียนสี่สิบล้านบาทถ้วน

บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกประเภท พร้อมทั้งมุ่งมั่น ให้บริการจัดหา และจัดจำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ สู่มือลูกค้า ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยการนำเข้าสินค้า และวัสดุอุปกรณ์จากประเทศผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างจากลูกค้าได้อย่างลงตัว