ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

พลังงานถือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ บริษัทฯจึงขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

บริษัทฯเลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนแบบ Crystalline ซึ่งเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลากว่า 40 ปี และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ปัจจุบัน บริษัทฯมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซล่าร์เซลล์ (Photovoltaic : PV) ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน หรือโดยทั่วไปเรียกว่า โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm รวมทั้งสิ้น 4 โครงการในพื้นที่ต่างๆ
โครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย
โครงการสหกรณ์การเกษตร
เมืองตราด
โครงการสหกรณ์การเกษตร
วัฒนานคร
โครงการสหกรณ์การเกษตร
นิคมฯ คลองน้ำใส