ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Recruitment Specialist / ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหา

 

ลักษณะงาน

 • สรรหา ทั้งกระบวนการ
 • พัฒนากระบวนการสรรหาในองค์กร (รวมถึงรายละเอียดงานการวัดผลการสรรหา)
 • ร่วมกำหนด KPI งานที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
 • พัฒนากระบวนการสรรหาในองค์กร (รวมถึงรายละเอียดงานการวัดผลการสรรหา)
 • วิเคราะห์และวางแผนกำลังคนให้เพียงพอเหมาะสมและแหล่งจัดหาเพื่อมีส่วนร่วมในวิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อกำหนดตลาดผู้สมัครที่มีประโยชน์
 • สำรวจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสรรหาและการจัดบุคลากรและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในองค์กร
 • สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับลูกค้าภายในและตัวแทนจัดหางานภายนอก
 • กำหนดแนวทางในการสรรหาและระบบการคัดเลือก
 • สร้างความมั่นใจในกระบวนการให้สอดคล้องกับนโยบายการจ้างงานและตอบสนองต่อผู้มาใหม่ (สัญญาจ้างงานการประกาศข้อมูลพนักงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมอื่น ๆ)
 • ดำเนินกระบวนการประเมินผลการทดลองงาน
 • ดำเนินการสัมภาษเพื่อรับข้อมูลเชิงลึก แนวโน้มการหมุนเวียนเพื่อจัดทำและเสนอแนะแผนป้องกันความคิดเห็นหรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ประสบการณ์

 • ด้านสรรหา ไม่น้อยกว่า   3  ปี
 • ด้านการบริหารและการวางแผนงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติ
 • การศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน  แรงงานสัมพันธ์ หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ และ รอบคอบในการทำงาน
 • มีทักษะการใช้ Microsoft office ได้อย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
 • เริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

โทร. 062-245-3206 / 02-158-2000 ต่อ 8505

E-mail : recruit@eastern-groups.com
E-mail : hrm@eastern-groups.com

ID Line : @eastern-groups.com

LinkedIn : Hr Team Eastern Groups

Facebook : Burapa Yothinpattana

Website : https://www.eastern-groups.com/

 

 

 

 

 

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา