ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ประสานงานเลขานุการบริษัท

 

ลักษณะงาน

 • ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ต้อนรับผู้มาติดต่อ, ช่วยจัดเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และตารางนัดหมายของผู้บริหาร
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสารเข้า และจดหมายออก
 • จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม
 • ทำงานรายงานการประชุม และเตรียมการประชุม
 • อื่นๆ ตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ประสบการณ์

 • ด้านประสานงานเลขานุการบริษัท และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 ปี
คุณสมบัติ
 • การศึกษา ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย บริษัทมหาชน และบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท กับสถาบัน Thai Institute of Director (IOD)
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในบริษัท
 • เริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
โทร. 062-245-3206 / 02-158-2000 ต่อ 8505

E-mail : recruit@eastern-groups.com
E-mail : hrm@eastern-groups.com

ID Line : @eastern-groups.com

LinkedIn : Hr Team Eastern Groups

Facebook : Burapa Yothinpattana

Website : https://www.eastern-groups.com/

 

 

 

 

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา