ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Company Secretary/เลขานุการบริษัท

 

ลักษณะงาน

 • ประสานงานหน่วยงานภายใน และองค์กรภายนอก 
 • นำส่งรายงานสารสนเทศให้ตลาดหลักทรัพย์ฯตามกำหนด
 • กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่างๆขององค์กร
 • ดูแลงานเอกสารนโยบาย รายงานต่างๆ ของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่ม
 • ควบคุมงานเอกสารนโยบาย และรายงานต่างๆของบริษัทฯและบริษัทฯในกลุ่ม 
 • ควบคุมงานเอกสารนโยบาย และรายงานต่างๆให้เป็นไปตาม CG
 • งานประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุม
 • กำกับการดำเนินกิจกรรมของกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย
 • การอบรมต่างๆของกรรมการ
 • กำกับดูแลและจัดเก็บเก็บเอกสารเกี่ยวกับกรรรมการ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์

 • ด้านประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติ
 • มีความรู้ด้าน Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานทั่วไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร
 • มีความคล่องแคล่วในการสนับสนุนงานผู้บริหารระดับสูงได้ดี
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้ รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดีมาก
 • มี Service mind
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

โทร. 062-245-3206 / 02-158-2000 ต่อ 8505

E-mail : recruit@eastern-groups.com
E-mail : hrm@eastern-groups.com

ID Line : @eastern-groups.com

LinkedIn : Hr Team Eastern Groups

Facebook : Burapa Yothinpattana

Website : https://www.eastern-groups.com/

 

 

 

 

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา