ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ

 

ลักษณะงาน

 • พัฒนางานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ
 • สรุปผลดำเนินงาน จัดทำรายงาน Weekly Report, Monthly Report
 • ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมา และตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการทำงานในภาคสนาม
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ประสบการณ์

 • ด้านงานโครงการ โรงไฟฟ้า โซล่า 
 • ด้านคุมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
 • ด้านการบำรุงรักษา(Operation & Maintenance)
คุณสมบัติ
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • ปฏิบัติงานโครงการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความคล่องตัวสูง สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

โทร. 062-245-3206 / 02-158-2000 ต่อ 8505

E-mail : recruit@eastern-groups.com
E-mail : hrm@eastern-groups.com

ID Line : @eastern-groups.com

LinkedIn : Hr Team Eastern Groups

Facebook : Burapa Yothinpattana

Website : https://www.eastern-groups.com/

 

 

 

 

 

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา