ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง QS Engineer (วิศวกรประมาณราคา)

 

ลักษณะงาน

 • ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง สำรวจ ออกแบบ ประมาณการราคา ตรวจสอบการตรวจรับ การส่งมอบงานโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ถอดแบบประมาณราคา
 • จัดทำ BOQ เพื่อประมูลงาน และตรวจสอบแบบจัดทำงบประมาณ 
 • จัดทำเอกสาร และตรวจสอบ Spec วัสดุ

ประสบการณ์

 • ด้านการประมาณการราคา 
 • ด้านงานก่อสร้าง
คุณสมบัติ
 • การศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีความเข้าใจในกระบวนการ RFI เป็นอย่่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานงานไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ ใต้ดิน 
 • เข้าใจงาน Conbire งานก่อสร้าง
 • เข้าใจในส่วนของ Spec วัสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานไฟฟ้า 
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

โทร. 062-245-3206 / 02-158-2000 ต่อ 8505

E-mail : recruit@eastern-groups.com
E-mail : hrm@eastern-groups.com

ID Line : @eastern-groups.com

LinkedIn : Hr Team Eastern Groups

Facebook : Burapa Yothinpattana

Website : https://www.eastern-groups.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา