ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Sales (ธุรกิจซื้อมา - ขายไป)

 

 

ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบการเสนอราคาขายสินค้า จัดทำเอกสารขออนุมัติเครดิตขาย
  • ดูแลจัดเก็บเอกสาร บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปงานขายสินค้า
  • ปฏิบัติงานและประสานงานทางการตลาดกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
  • มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารการขายสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวกับ Microsoft Office ได้ดี
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความรับผิดชอบสูง
  • มีทักษะการวางแผน ติดตาม และการนำเสนอผลการดำเนินงาน
  • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานเป็นอย่างดี
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
  • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด การจัดการทั่วไป หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
  • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณพัทธดนย์ กลิ่มจิตร (คุณแตง)

โทร. 062-2453206 / 02-1582000 ต่อ 8505

E-mail : recruit@eastern-groups.com

ID Line : @eastern-groups.com

LinkedIn : Hr Team Eastern Groups

Facebook : Burapa Yothinpattana

Website : https://www.eastern-groups.com/

 

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในกาพิจารณา