ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง พนักงานบุคคล

 

 

ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบจัดทำเงินเดือน ดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน และดูแล เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด เพื่อพัฒนาทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตรวจเช็คเวลาการทำงาน จัดทำสรุปสถิติวัน ทำงาน สรุปข้อมูลการทำงานของพนักงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง OT
ประสบการณ์
  • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล/สรรหา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเกี่ยวกับ Microsoft Office ได้
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความรับผิดชอบสูง
  • มีทักษะการวางแผน ติดตาม และการนำเสนอผลการดำเนินงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการสูง
คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ป.ตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ ทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
  • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณพัทธดนย์ กลิ่มจิตร (คุณแตง)

โทร. 062-2453206 / 02-1582000 ต่อ 8505

E-mail : recruit@eastern-groups.com

ID Line : @eastern-groups.com

LinkedIn : Hr Team Eastern Groups

Facebook : Burapa Yothinpattana

Website : https://www.eastern-groups.com/

 

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในกาพิจารณา