ช่องทางการร้องเรียน

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ Eastern ในเรื่อง บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจการต่อต้านคอร์รัปชั่น/ทุจริต และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 
ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ
 

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 
โทร : 02 158 2000
โทรสาร :02 158 6148
 

สำนักงานสุราษฎร์ธานี

59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 
โทร : 077 295 316-8
โทรสาร : 077 295 320
ชื่อ-นามสกุล
 
ที่อยู่
   
โทรศัพท์
 
*
โทรสาร
 
 
อีเมล์
 
*
ข้อความ
   
รหัสยืนยัน
 
*
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน