ช่องทางการติดต่อ

หากมีข้อสงสัย หรือข้อคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ประสงค์ยื่นคำร้องเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน และส่งไปรษณีย์มายัง : “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

 
88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 
 
 
หรือส่งมาที่ E-mail : pdpa.ete@eastern-groups.com
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล