ความรับผิดชอบต่อสังคม

29 เม.ย. 2563

ETE ร่วมใจเพื่อสังคม "อิ่มท้อง สู้โควิด 19"

29 เม.ย. 2563   ETE ร่วมใจเพื่อสังคม  ได้นำอาหาร, น้ำดื่ม และถุงยังชีพกว่า 300 ชุด ไปแจกให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ วัดวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่เขตวังทองหลางให้ก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม_1
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม_2
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม_3
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม_4
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม_5
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม_6
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม_7
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม_8
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม_9
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม_10
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม_11
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม_12