ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เกื้อกูลสังคมในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบแทนแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • ETE มอบหน้ากากอนามัย ต้ายภัย COVID-19

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  6 ส.ค. 2563
 • ETE มอบถุงยังชีพ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แด่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  6 พ.ค. 2563
 • ETE ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  30 เม.ย. 2563
 • ETE ร่วมใจเพื่อสังคม "อิ่มท้อง สู้โควิด 19"

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  29 เม.ย. 2563
 • ETE "ไออุ่น จากพี่ให้น้อง"

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  24 ม.ค. 2563
 • ETE ให้การต้อนรับ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เยี่ยมชม Solar Farm

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  4 พ.ย. 2562