บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“GTS”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

GTS

ทุนจดทะเบียน : 40,000,000.00

GTS

โทรศัพท์ : 02-158-2000

GTS

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ETEM