บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ

GTS

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000.00

GTS

โทรศัพท์ : 02-158-2000

GTS

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ETEM
ETEM
ETEM