บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : นำเข้าจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน , ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

GTS

ทุนจดทะเบียน : 15,000,000.00

GTS

โทรศัพท์ : 02-158-2000

GTS

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ETEM