ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

 

หน้าที่หลัก

 • กำหนดกลยุทธ์ นโยบายด้านแผนการดำเนินงานทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ การบริหารงานภายในสายงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร
 • วางแผนงาน ควบคุม ผลักดันการบริหารงานโครงการ ให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของสายงาน
 • นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และวิธีการทำงานเพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในสายงานที่รับผิดชอบและสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอแนวทางลดค่าใช้จ่ายและการบริหารต้นทุนทั้งในสายงานและสายงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการวางแผนและการติดต่อประสานงาน
 • มีความคล่องตัวสูง สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 32-45 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโทรคมนาคม และสาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณชนิกา  นนธิ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

Tel. 063-2849745 , 077-295316-8

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในกาพิจารณา