ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (สัญญาจ้าง 1 ปี)

 

หน้าที่หลัก

  • ศึกษาแบบไฟฟ้า วางแผนการทำงาน ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงาน ตาม Spec. ตามงบประมาณ
  • ตรวจสอบผลงาน  ปริมาณงานของบริษัท จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ประสบการณ์

  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ  ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีใบกว. และผ่านการทำงานด้านเอกสารในระบบ ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-Office, Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
  • อ.ฮอด-แม่สะเรียง
  • พื้นที่ต่างจังหวัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณชนิกา  นนธิ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

Tel. 063-2849745 , 077-295316-8

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในกาพิจารณา