ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานทั้งหมด

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง พนักงานจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ (DCC)

 

หน้าที่หลัก

 • ควบคุม ดูแลข้อมูล เอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพเข้าสู่ระบบสารสนเทศส่วนกลาง
 • จัดทำเอกสารฉบับใหม่ /แก้ไข /ยกเลิก ควบคุมการแจกจ่ายเอกสารผู้เกี่ยวข้อง
 • ดูแลประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ
ประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ผ่านการอบรม ข้อกำหนดระบบ ISO 9001:2008 Internal Audit การควบคุมเอกสารในระบบสารสนเทศ
 • ผ่านการเป็น Auditor ในการตรวจติดตามภายใน
 • มีทักษะด้านการสื่อสารหรือการถ่ายทอดความรู้ Trainer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office Internet หรือ Soft ware เกี่ยวกับระบบสารสนเทศได้
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง  อายุ 25-35 ปี 
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ (เขตบางกะปิ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณชนิกา  นนธิ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

Tel. 063-2849745 , 077-295316-8

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง *
อัตราเงินเดือน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Title *
Name - Surname *
วันเกิด *
สัญชาติ *
ที่อยู่
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ประสบการณ์ทำงาน
แนบไฟล์
* ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 2 mb และนามสกุลไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
รหัสยืนยัน *
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในกาพิจารณา