ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มิ.ย. 2561

15-16 มิ.ย. 2561 “ETE Management Training & Seminar”

บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง  ได้จัดกิจกรรม “ETE  Management  Training & Seminar”   สำหรับทีมผู้บริหารองค์กร ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 2561 โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจ การเตรียมพร้อมและการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในยุค 4.0 ที่กำลังจะมาถึง โดยในกิจกรรมได้เชิญผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาให้ข้อคิดและมุมมองในการบริหารงานและองค์กรภายใต้การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงการทำ workshop ร่วมกันของทีมบริหารเพื่อนำเสนอ model ทางธุรกิจ รวมถึงการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาจากกระบวนการทำงานเพื่อให้การทำงานในยุค 4.0 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น