ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มิ.ย. 2561

ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 21

18 มิ.ย. 2561 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 21
บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง  ได้จัดงานทำบุญในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ  ครบรอบปีที่ 21  โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีไหว้ศาลพระพรหมและพิธีทำบุญถวายภัตราหารพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  ผู้บริหารและพนักงานทุกคน   สำหรับกิจกรรมช่วงกลางวันมีจัดเลี้ยงอาหารพนักงานทั้ง 2 พื้นที่ (สำนักงาน และสำนักงานสุราษฎร์ธานี)
  • ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 21