ข่าวประชาสัมพันธ์

6 ต.ค. 2560

16-17 ก.ย. 2560 ETE Management Workshop

16-17 ก.ย. 2560 บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง  ได้จัดกิจกรรม ETE  Management  Workshop  สำหรับทีมผู้บริหารองค์กร  โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องพลังของการคิดบวก  การเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งโอกาส  การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมถึงกิจกรรมสานสามัคคีพี่น้องชาว ETE โดยการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ที่เข้ามาร่วมเป็นสมาขิกใหม่ในครอบครัวของเราขาว ETE