ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ก.ค. 2560

16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20

16 มิ.ย. 2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20
บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง  ได้จัดงานทำบุญในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ  ครบรอบปีที่ 20  โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีไหว้ศาลพระพรหมและพิธีทำบุญถวายภัตราหารพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  ผู้บริหารและพนักงานทุกคน   สำหรับกิจกรรมช่วงกลางวันมีจัดเลี้ยงอาหารสำหรับพนักงานบูรพาฯทั้ง 2 พื้นที่ ทั้งสำนักงานกรุงเทพ (16 มิ.ย.2560) และสำนักงานสุราษฎร์ธานี (23 มิ.ย.2560) 
 • 16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20
 • 16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20
 • 16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20
 • 16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20
 • 16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20
 • 16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20
 • 16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20
 • 16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20
 • 16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20
 • 16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20
 • 16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20
 • 16 มิ.ย. 2560, 23 มิ.ย.2560 ETE ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 20