ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ม.ค. 2560

กิจกรรมโรดโชว์นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

16 ม.ค.2560 – 2 ก.พ.2560
นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ  เดินสายโรดโชว์นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใน 6 จังหวัด  ดังนี้

-    จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน
-    จังหวัดชลบุรี  วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ โรงแรมชลอินเตอร์
-    จังหวัดโคราช  วันที่ 26 มกราคม 2560  ณ โรงแรมสีมาธานี
-    จังหวัดสงขลา  วันที่ 30 มกราคม 2560  ณ โรงแรมบุรีศรีภู
-    จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วันที่ 31 มกราคม 2560  ณ โรงแรมวังใต้
-    จังหวัดกรุงเทพฯ  วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมี นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน, นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ 1 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวญาณีรัตน์  เดชกุลพรศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลธ์ จำกัด ในฐานะแกนนำร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นเข้าร่วมให้ข้อมูล ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังอย่างคึกคัก