ความรับผิดชอบต่อสังคม

30 ก.ย. 2561

ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล

ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล กับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA Fun Run 2018)  และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Digital Run 2018)  ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม ได้จัดขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิคนพิการไทย ถือเป็นอีกกิจกรรมดีๆที่ขาว ETE ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงใจให้ผู้พิการมีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขร่วมกัน
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
 • ETE ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล